فرم ارتبــاط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

آدرس : شیراز ، خیابان معدل غربی ، اداره کل نوسازی مدارس استان فارس

شماره تماس : 2 - 32357851

دورنگار :32359732

 

دانلود تلفن های مستقیم و ایمیل واحدهای اداری

 

تلفن های داخلی کلیه همکاران

 

تلفن های داخلی
 223 - 224مهندس موصلیمدیر کل
260مهندس سینائیمعاونت اجرایی 
220مهندس نیک اقبالمعاونت مشارکتهای مردمی 
226جناب آقای صفریمعاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
271مهندس شیروانیمعاونت فنی 
240 - 241دکتر اسدپورمسئول قراردادها 
210آقای محمدیامور اداری 
222مهندس احمدی نژادحراست 
259مهندس حیدریواحد رسیدگی 
263آقای روستا نژادواحد تجهیزات 
237آقای ملک حسینیمیز خدمت 
285مهندس زراعت پیشهواحد تاسیسات 
230خانم قنبریانذیحساب
227آقای رستمیامور مالی
208خانم نوری عربدبیرخانه 
223آقای تاجداراندفتر مدیر کل
216 - 9 تلفنخانه
211 اطلاعات
Contrast
Increase Font
Decrease Font