فرم ارتبــاط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

آدرس : شیراز ، خیابان معدل غربی ، اداره کل نوسازی مدارس استان فارس

شماره تماس : 32339097

دورنگار :32359732

 

دانلود تلفن های مستقیم و ایمیل واحدهای اداری

 

تلفن های داخلی کلیه همکاران

 

تلفن های داخلی
 223 - 224مهندس موصلیمدیر کل
260مهندس هادی نژادمعاونت اجرایی 
220مهندس نیک اقبالمعاونت مشارکتهای مردمی 
226آقای صفریمعاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
271مهندس شیروانیمعاونت فنی 
240 - 241دکتر اسدپورمسئول قراردادها 
238آقای محمدیامور اداری 
222مهندس احمدی نژادحراست 
259مهندس حیدریواحد رسیدگی 
263آقای روستا نژادواحد تجهیزات 
237خانم چوگانبازمیز خدمت 
285مهندس زراعت پیشهواحد تاسیسات 
230آقای ابراهیمیذیحساب
227آقای رستمیامور مالی
208خانم درستکاردبیرخانه 
275آقای نامداریروابط عمومی 
216 - 9 تلفنخانه
211 اطلاعات
Contrast
Increase Font
Decrease Font