فرم ارائه پیشنهادات


نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تلفن ثابت
ایمیل
زمینه پیشنهاد
شامل                            

عنوان پیشنهاد
نوع کاربر: شامل
     

شرح روند فعلی
معایب روند فعلی
شرح روش پیشنهادی
مزایای پیشنهاد
آپلود فایل
Contrast
Increase Font
Decrease Font