فرم ثبت نام امریه خدمت سربازی


نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش تحصیلی
نام دانشگاه
معدل آخرین مدرک
وضعیت تاهل
تاریخ اعزام
عضو تحت پوشش نهاد های حمایتی: شامل
دارا بودن شرایط خاص: شامل
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت
ایمیل
آدرس محل سکونت
اسکن برگه اعزام به خدمت
اسکن معرفی دانشگاه به حوزه نظام وظیفه

اینجانب ضمن آگاهی کامل از شرایط خدمت در این اداره کل، با مشخصات فوق تقاضای گذراندن خدمت مقدس سربازی را دارم و همچنین آمادگی کامل برای مقیم شدن در هر یک از شهرستانها و یا مناطق استان به تشخصی آن اداره کل را دارم و هیچگونه اعتراضی و ادعایی در طول دوران خدمت نخواهم داشت.
صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد
Contrast
Increase Font
Decrease Font