میز خدمت

صندوق انتقادات

شکایات مردمی

فرم نظر سنجی

فرم ثبت نام

امریه سربازی

دعوت به همکاری

تالار گفتگو

پرسش و پاسخ

صندوق انتقادات

صندوق انتقادات

خدمات سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
عنوان زیر خدمت کدخدمت/زیر خدمت گردش کار زیر خدمت سامانه زیر خدمت دانلود
صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی ، تربیتی ، فرهنگی و ورزشی آموزش و پرورش18081267107 نمودار مراحل دریافت خدمت faza.dres.ir faza.dres.ir/qlikview
پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیر دولتی15021267106 نمودار مراحل دریافت خدمت  
تامین تجهیزات مدارس و سایر فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش18061267104 نمودار مراحل دریافت خدمت http://lms.dres.ir
اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی15021267101 نمودار مراحل دریافت خدمت http://pms.dres.ir
راهبری و جلب مشارکتهای مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی18061267103 نمودار مراحل دریافت خدمت epay.dres.ir jkh-madresesaz.ir

آخرین به روز رسانی در پنج شنبه 21 فروردین 1399 21:45

Contrast
Increase Font
Decrease Font